Poskytované služby

Recruitment

Rádi pro Vás vyhledáme zaměstnance z naší databáze, pomocí inzerce nebo na základě přímého oslovení. Zaměřujeme se na pozice specialistů z oblasti administrativy, financí, IT/Telco, zákaznických služeb, finančních institucí, výroby, technických specialistů, farmacie a dalších. Pracujeme ve všech regionech České republiky.

Interim Recruitment

Služba interim recruitment je zaměřena na klienty, kteří nemají vlastní specialisty a/nebo know-how náboru zaměstnanců, ale dodají vlastní kandidáty. Vy dodáte životopisy, my profesionální služby, včetně selekce kandidátů, stanovení požadavků pro uchazeče a efektivní výběrové řízení. Zde je výhodou výrazně levnější cena, kdy klient platí pouze fixní částku.

Headhunting

Služba nabízí strategický přístup k náboru pracovníků. Aktivně vyhledáváme pasivní kandidáty, kteří jsou často pracovníky konkurenčních firem. Tím se zvyšují šance na získání kvalifikovaných kandidátů. Díky metodickému sourcingu a sofistikovanému hodnocení kandidátů nabízíme efektivní výběr. Díky specializaci a síti kontaktů dokážeme nalézt nejlepší kandidáty za velmi krátkou dobu. Tato služba také minimalizuje riziko neúspěchu náboru a zajišťuje rychlou integraci nových zaměstnanců. Kandidáti mají výhodu znalosti oboru, produktů a mají kontakty. Z dlouhodobého hlediska vám může headhunting přinést vysoce kvalifikované zaměstnance a zlepšit kvalitu týmu, což je klíčovým faktorem úspěchu firmy.

Spojte se s námi a objevte sílu headhuntingu pro růst a úspěch společnosti.

Kariérové poradenství

Jste čerstvým absolventem a chcete začít svou kariéru? Nebo hledáte nové, vhodné zaměstnání a zároveň byste rádi poznali, na co máte opravdový talent? Využijte naší služby kariérového poradenství. Získáte realistický pohled na trh práce a za pomoci výsledku psychologického testování budete znát svůj psychologický portrét i Vaše vlastnosti a vlohy.

Doporučíme Vám oblast povolání podle Vašeho profilu, popíšeme Vám, jak funguje pracovní trh a také jak a kde hledat zaměstnání (zajímavé obory, společnosti, které nabírají nové zaměstnance atd.). Pomůžeme Vám také sepsat ideální životopis a ukážeme Vám vzory popisů práce.

Outplacement

Díky vlastní metodologii a zkušenostem poradíme zaměstnavatelům s celým procesem. Zajistíme komunikaci k zaměstnancům, konzultace ohledně možností uplatnění jednotlivých zaměstnanců na trhu práce, péči o specifické skupin např. předčasné důchody apod.

V případě potřeby nabídneme klientovi pracovně právní poradenství při velkých organizačních změnách. Služba může zahrnovat i pomoc s registrací na pracovním úřadě.

Týmové poradenství

Týmové poradenství
pro společnosti

Personální audit je služba, kterou společnosti často využívají v době organizačních změn, při změně majitele nebo výměně manažera. Nejčastěji auditovanými týmy jsou obchodníci a management. Naše společnost využívá zkušeného psychologa a personalistu.

Díky této kombinaci znalostí je zajištěna nejvyšší odborná způsobilost a kompetence nejen z oblasti psychodiagnostiky, ale také personálního managementu. Výstupy poté zajišťují nejen osobnostní audit jednotlivce, ale také sladění osobnosti k danému popisu práce a zjištění využitelného časového potenciálu zaměstnanců.

Týmové poradenství
pro sportovní týmy

Trenérům a vedení sportovních klubů nabízíme službu, která pomůže zlepšit výkony jednotlivců, zvýšit motivaci a spolupráci uvnitř týmu. Cílem týmového poradenství je zjistit základní osobnostní a psychologický profil jednotlivých hráčů a motivaci všech členů týmu na základě testů MBTI a individuálních pohovorů. Trenérům a vedení klubu poradíme ideální formu komunikace, motivace a přístupu směrem k jednotlivým hráčům. Také doporučíme ideální složení týmu.

HR poradenství

Personální audit

Personální audit je služba, kterou společnosti často využívají v době organizačních změn, při změně majitele nebo výměně manažera. Nejčastěji auditovanými týmy jsou obchodníci a management. Naše společnost využívá zkušeného psychologa a personalistu.

Díky této kombinaci znalostí je zajištěna nejvyšší odborná způsobilost a kompetence nejen z oblasti psychodiagnostiky, ale i personálního managementu. Výstupy poté zajišťují nejen osobnostní audit jednotlivce, ale i sladění osobnosti k danému popisu práce a zjištění využitelného časového potenciálu zaměstnanců.

Audit personálních procesů

Auditujeme personální procesy v oblasti plánování lidských zdrojů, zaměstnaneckých vztahů, firemní kultury a komunikace, řízení vzdělávání a rozvoje, odměňování i zaměstnaneckých benefitů a v pracovně právní oblasti.

Na přání klienta se provádí audit všech nebo pouze některých personálních procesů.

Odměňování
a zaměstnanecké benefity

Tato služba pokrývá celé spektrum související s odměňováním zaměstnanců. K nejčastěji poskytovaným službám patří popsání pozic, zavedení tarifních mezd, nastavení pohyblivé složky mzdy pro různé typy zaměstnanců např. obchodníky a další, srovnání mezd s trhem atd.

Nejpopulárnější službou z oblasti odměňování je porovnání mezd zaměstnanců zákazníka s trhem a případný návrh řešení při eventuálních nesrovnalostech.

Řízení pracovního výkonu
zaměstnance

Program hodnocení zaměstnanců je nezbytnou součástí profesionálně řízených lidských zdrojů. Na základě stanovených firemních cílů se zaměstnancům kaskádují jejich cíle na příští období, vytvoří se plán školení pro každého zaměstnance a zhodnotí se minulé pracovní období.


Projekt zavedení hodnocení zaměstnanců začíná analýzou situace zákazníka. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s managementem získáváme informace o společnosti a vytváříme návrh na systém hodnocení zaměstnanců ušitý na míru dané společnosti.

Pracovněprávní
poradenství

Služba nabízí ad-hoc poradenství v oblasti pracovně právní, dále audit stávajících pracovně právních dokumentů klienta právníkem, který se specializuje na pracovní právo a návrh případných změn.

K široké škále našich služeb patří i poradenství pro společnosti, které vstupují na český trh nebo společnosti, které procházejí vlastnickou změnou.

Poradenství se týká konzultací o situaci na pracovním trhu, pracovně právní legislativě, povinnosti vůči státním orgánům, odměňování různých typů zaměstnanců, benefity.

Kontakt

E – mail: info@rychetsky.eu
Tel.: +420 775 440 094

IČO: 28207572. Company registered by the Municipal Court in Prague, Section C, File 132764

Rychetsky&Partners 2023

GDPR

Tuto stránku vytvořil a spravuje ON-BOARD